اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسي به بانك اطلاعات نشريات كشور Magiran

"به اطلاع همكاران گرامي مي‌رساند كه امكان دسترسي به متن كامل مقالات نشريات فارسي از طريق پايگاه Magiran   فراهم گرديده است  علاقمندان  ميتوانند با مراجعه به پورتال درقسمت پايگاه دانش به سامانه مذكور دسترسي داشته باشند لازم به ذكر است براي استفاده از پايگاه مذكور حتما بايد به اينترنتconnectباشند.راهنماي استفاده از سامانه مذكور درقسمت راهنماها در پورتال موجود مي باشد"به اطلاع همكاران گرامي مي‌رساند كه امكان دسترسي به متن كامل مقالات نشريات فارسي از طريق پايگاه Magiran   فراهم گرديده است  علاقمندان  ميتوانند با مراجعه به پورتال درقسمت پايگاه دانش به سامانه مذكور دسترسي داشته باشند لازم به ذكر است براي استفاده از پايگاه مذكور حتما بايد به اينترنتconnectباشند.راهنماي استفاده از سامانه مذكور درقسمت راهنماها در پورتال موجود مي باشد"

نظر
لینک مطلب :